شرکت سهامی خاص نوبر سبز کیخا

شرکت نوبر سبز کیخا  در زمینه های مختلف اعم از صادرات ، تولید و صنایع مرتبط با کشاورزی فعالیت داردمدیریت یکپارچه و هماهنگ ، امکانات مالی ، سرمایه گذاری های قابل توجه ،سوابق و تجربیات درخشان واحد های عضو شرکت  که در نتیجه تلاش و کوشش هماهنگ در برنامه ریزی بلند مدت بدست آمده استشرکت نوبر سبز کیخا علاوه بر فعالیت در عرصه ی صادرات و توزیع نهاده های کشاورزی ، دستیابی به دانش های نوین و انتقال تکنولوژی های جدید در عرصه ی کشاورزی را نیز به عنوان یکی از اهداف استراتژیک خود برگزیده است ، به طوری که هم اکنون این کشت و صنعت به نمادی از توسعه متوازن ، علمی ، کار آمد و الگویی برای مزارع و گلخانه های  ایرانی تبدیل شده است

1354

خرید زمین و حفر چاه عمیق

در سال اول کاشت سبزیجات ، صیفیجات و غلات نموده ایم

1355

شروع کاشت نهال باغات مرکبات

و توسعه ی آن تا سال 1360

1360

شروع کاشت نهال های پیوندی مرکبات

آغاز صادرات به کشور های حاشیه خلیج فارس

1370

احداث گلخانه ها و توسعه

و همچنین مکانیزه کردن

1380

احداث سردخانه 1000 تنی

در طبقه بندی های مختلف نگهداری

واردات دستگاه های سورتینگ

از ایتالیا

1386

ناوگان باربری و کانتینر های یخچال دار

با برند خدمات بین الملی نوبر سبز کیخا

1388

تندیس نمونه برتر صادراتی

1389

تندیس مشتری برتر بانک کشاورزی

تندیس پنجمین جشنواره کارآفرین برتر

1391

جشنواره نشان عالی مدیریت بین المللی

1394

تولید کننده برتر محصولات گلخانه ای

1395

تولید کننده برتر محصولات گلخانه ای

Photo_2018-06-13_17-43-53
Photo_2018-06-13_17-43-53

1
1

News1
News1