آدرس

ایران  ، استان کرمان

شهرستان منوجان  ، بلوار خلیج فارس

شماره تلفن

+98 21 22369357    :    دفتر تهران  

+98 912 1037709    :           فروش  

+98 912 3543458   :          مشاوره  

ایمیل

 info@nskgreen.com  :    فروش  

keijha@nskgreen.com  :    مشاوره 

همین حالا تماس بر قرار کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

    ما را روی نقشه گوگل ببینید