تولید نشاء

ما تخصصی کار میکنیم و به شما آموزش خواهیم داد

بیش از 20 نوع نشائ برای کشاورزان عزیزمان تولید میکنیم و در برنامه های آتی و با توجه به سالن های نشائ در نظر داریم سطح نسبی از گلخانه های منتطق را خدمات بدهیم

WhatsApp Image 2018-05-26 at 11.25.49 AM
WhatsApp Image 2018-05-26 at 11.25.49 AM

WhatsApp Image 2018-05-26 at 11.25.59 AM
WhatsApp Image 2018-05-26 at 11.25.59 AM

DSC00207
DSC00207

برای تولیدنشاء اقلام زیر مورد نیاز است

 پیت ماس، پرلیت یا کوکوپیت  ،سینی نشاء ، گونی  ،رطوبت سنج، دماسنج  ، سم پاش جهت آبیاری  ، پایه برای قراردادن سینی نشاء روی آن  ،  کولر یا سیستم مه پاش برای خنک  کردن درتابستان

بسته های پیت ماس باز شده را کاملا بادست خرد کرده و با له کردن همه آنها را یکدست کنید. وقتی با کوکوپیت یا پرلیت مخلوط شد آنها رادر فوم های مخصوص ریخته و خوب فشار دهید تا حفره های فوم و طلق از پیت ماس پرشود (با دست آن را امتحان کنید تا داخل حفره ها خالی نباشد). بذرها را روی هر خانه گذاشته و با سر میخ یا هر وسیله دیگر به اندازه 2- 3 برابر بذر به داخل فشار دهید، در نهایت روی فوم را کمی پیت ماس ریخته و صاف کنید. برای جابجایی سینی نشاء و قرار دادن روی پایه مراقب باشید پیت ماس ها زیاد خشک نباشند، چون با حرکت باعث جابجایی بذر می شوند. سینی های نشاء را روی پایه قرار داده دقت کنید (پایه صاف باشد) روی سینی ها راگونی کشیده و آبیاری اولیه را سنگین انجام دهید(با سم پاش)،سعی کنید فشار آب یکنواخت باشد و فاصله پاشش را رعایت کنید تا فشار زیاد باعث جابجایی بذر نگردد. قبل از جوانه زنی دمای روز حدود 28-30 درجه باشد.به محض ظهور 15-20%جوانه زنی گونی را با احتیاط برداشته و ادامه آبیاری را در روزهای دیگر به وقت انجام دهید. لازم به ذکر است بعد از جوانه زدن بذرها دمای  25 درجه  برای سالن نشاء لازم است. سعی کنید در تابستان نور گلخانه را متعادل کنید، البته زیاد تاریک نکنید چون در این صورت بوته ها به دنبال نور رفته و علفی می شوند. در تولید نشاء ریشه خوب و ساقه محکم مد نظر می باشد. با تعادلی که بین آبیاری و دما و نور انجام می شود نشاء خوبی میتوانید تهیه کنید. درزمان تولید نشاء از کودی که حاوی فسفیت پتاسیم باشد مانند دکوفوسکی می توان استفاده کرد. این کود هم باعث ریشه زایی بهتر شده و هم بوته را به بیماری های قارچی متحمل میکند. زمان تولید نشاء خیار حدودا 14 روز، فلفل 40 روز و گوجه یکماه، بسته به شرایط دما و نور و رطوبت، متفاوت می باشد. دمای مطلوب جوانه زنی بذر گوجه فرنگی 18-24 درجه سانتی گراد و فلفل 25 درجه سانتی گراد می باشد