ساخت گلخانه

 گلخانه بخش محدودی از فضاست که در آن کلیه عوامل محیطی قابل کنترل بوده برای کشتهای متراکم و تولید محصول خارج فصل و یا خارج از محیط طبیعی گیاه احداث میگردد

بهترین مکان برای احداث گلخانه چه مکانی است

هر یک از گیاهان برای داشتن رشد مطلوب نیاز به شرایط خاصی از نظر شدت نور ، دمای روزانه ، دمای شبانه ، میزان رطوبت نسبی هوا و رطوبت خاک دارند  برای تولید و پرورش تجاری گیاهان با کیفیت بالا و در تمام طول سال باید شرایط محیطی مطلوب به همراه کنترل عوامل خسارت زا نظیر باد ، طوفان های ویرانگر ، سرما و یخبندان و ….. از طریق ساختمانی بنام گلخانه هستیم که به عنوان محیط کنترل شده مطرح می گردد و با توجه به نیاز روزافزون بازار ، چه از نظر تولید گل و گیاهان زینتی و چه از نظر سبزیجات و صیفی جات خارج از فصل این روش تولید امروزه به یکی از سود آورترین بخشهای کشاورزی تبدیل شده است که البته سرمایه گذاری اولیه فراوانی را نیز طلب می کند  با توجه به سرمایه گذاری زیادی که در این زمینه صورت می گیرد فقدان مدیریت صحیح در احداث گلخانه ، انتخاب مکان ، نوع گلخانه و پوشش آن باعث عدم بهره وری مناسب از سرمایه و امکانات خواهد شد 

Photo_2018-06-13_17-44-53
Photo_2018-06-13_17-44-53

Photo_2018-06-13_17-45-16
Photo_2018-06-13_17-45-16

Photo_2018-06-13_17-46-22
Photo_2018-06-13_17-46-22

تا قبل از سال 1950 فقط گلخانه های شیشه ای وجود داشت امروزه این گلخانه هاپرهزینه ترین نوع گلخانه محسوب می گردد چون مصرف سوخت در این گلخانه ها بالاست ، نیاز به اسکلت های محکم دارند  بسته به پهنای گلخانه از اسکلتهای مختلفی می توان برای بنای آن استفاده نمود  در پهنای کمتر از 6 متر اسکلت چوبی بدون نیاز به ستونهای میانی قابل استفاده است  برای گلخانه هایی با پهنای تا حدود 12 متر اسکلت لوله ای بدون نیاز به ستون های عمودی وسط قابل کاربرد هستند ولی بایستی برای استحکام به قاب پنجره ها متصل شوند  

شرایط کنترل محیطی گلخانه

فعالیتهای شیمیایی صورت گرفته در فرآیند فتوسنتز گیاهان، مستقیماً متأثر از شرایط محیطی میباشد فتوسنتز به عواملی مانند دما، شدت نور و وجود آب و مواد غذایی وابسته است

هر باغی بدون گلخانه ناقص است

در حقیقت، جذابیت واقعی از یک باغ بزرگ در یک گلخانه ساده و کوچک نهفته است شما برای ساخت گلخانه نیاز به صرف هزینه زیادی ندارید درست کردن یک گلخانه با دستان خودتان یک پروژه کم هزینه و مناسب است در این متن طرح هایی در مورد ساخت یک گلخانه ساده با هزینه کم شرح داده شده است